O firmie

Wykonujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje z zakresu ochrony środowiska. Prowadzimy także konsultacje i szkolenia pracowników. Naszymi klientami są zarówno małe, jednoosobowe działalności gospodarcze jak i duże korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. W obecnej formie organizacyjno-prawnej firma istnieje od 2013 roku, ale jej historia sięga roku 2001. Chociaż nasza siedziba mieści się w Wielkopolsce, działamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jest ona niewątpliwie bogatsza niż ta prezentowana na skromnej stronie internetowej, prosimy o traktowanie jej jako wstępu do rozmowy o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Oferta

Nasza firma wykonuje dokumentacje wymagane prawem ochrony środowiska:

 • Karty informacyjne oraz Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Przeglądy ekologiczne instalacji;
 • Dokumentacje dla uzyskania pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 • Dokumentacje dla uzyskania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi;
 • Dokumentacje dla uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Dokumentacje dla zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia;
 • Operaty wodno-prawne;
 • Dokumentacje dla uzyskania pozwoleń zintegrowanych;
 • Wnioski dla uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Prowadzimy konsultacje z zakresu ochrony środowiska w nw. zakresach:

 • Sporządzanie wykazów zawierających informacje o sposobie korzystania ze środowiska, przedkładanych marszałkowi województwa;
 • Naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobieranie wody i odprowadzanie ścieków;
 • Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów w systemie BDO;
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami, wprowadzanymi opakowaniami i produktami w systemie BDO;
 • Sporządzanie sprawozdań o odpadach komunalnych w systemie BDO;
 • Sporządzanie raportów do bazy KOBIZE.